ISO 14001:2004

Afgelopen 10 maart vond er bij Ruitenheer een periodieke audit plaats met betrekking tot milieumanagementsysteem van Ruitenheer Nederland conform de normeringen van ISO 14001:2004.  Deze audit werd afgesloten met een positieve beoordeling waardoor ons ISO1400:2004 certificaat dus wordt gecontinueerd.

Ons milieumanagementsysteem is een onderdeel van het managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via ons milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

  • Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieu-risico's.
  • Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie.

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen.

Uiteraard zal Ruitenheer er alles aan doen om te blijven voldoen aan de eisen van deze certificering en hiermee een bijdrage te aan "ons" milieu.

Comments are closed.